እዚ ክፋል እዚ ንእዋናውያን ኣህጉራውያን ናይ ጽሑፍ፡ ረድዮን ቪድዮን ዜናዊ ሓበሬታታት ብዝምልከት ንዘለዉኹም ሓፈሻውያን ዕድላት ዝድህስስ እዩ።

መብዛሕትአን ኣብ’ዚ ተጠቒሰን ዘለዋ ማዕከናት ዜና ብቛንቋታት ጀርመን፡ እንግሊዝ ወይ ዓረብ ዝነጥፋ እየን።

ናይ ጽሑፍ ዜናታት

Spiegel Online

Spiegel Online ናይ መርበብ ኢንተርነት ዜና ዝህብ ማዕከን ናይ መጺሄት “Der Spiegel” እዩ። ኣብዚ ድማ ብፍላይ ፖለቲካዊ ጽሑፋት ዜና ጥራይ ዘይኮኑስ ኣርእስቲ ኣብ ሕብረተሰብ እውን ዝንበብ ትረኽቡ። Spiegel Online ብቋንቋ ጀርመን (www.spiegel.de) ኣለኩም ብእንግሊዝኛ ድማ ኣብ (www.spiegel.de/international) ትረኽብዎ።

Zeit Online

Zeit Online ናይ ሰሙናዊት ጋዚጣ “Die Zeit” መርበብ ኢንተርነት እዩ። ኣብዚ ስፍሕ ዝበለ ጽሑፋት ብዛዕባ ማሕበራዊን ፖለቲካውን ኣርእስትታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። Zeit Online ብእንግሊዝኛ  (www.zeit.de/english) ብጀርመን ድማ (www.zeit.de) ኣሎ።

Nachrichtenleicht

Nachrichtenleicht (www.nachrichtenleicht.de) ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበረታ ኮይኑ ዜና ብቕልል ዝበለ ጀርመን የእንግድ። ኣብዚ ገጽ ድማ ሕጽር ዝበሉ ጽሑፋት ናይ ኩሉ ኣርእስቲ ትረኽቡ። ብተወሳኺ እውን ቪድዮታትን ፖድ ካስትን ኣብዚ ኣለኩም (www.nachrichtenleicht.de/podcast-nachrichtenleicht.2134.de.html).

ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ገጻት ናይ ካልኦት ዓበይቲ መዓልታዊ ጋዜጣታት ክ3ም „Süddeutsche“  (www.international.sueddeutsche.de) ወይ ድማ „Welt“ (www.welt.de/international) ካልኦትን ብእንግሊኛ ኣለኩም።

SWR ናይ ስደተኛታት ዜና

SWR ናይ ስደተኛታት ዜና ናይ ዜና ዌብሳይት ኮይና ምስ ስደትን ስደተኛታትን ዝተሓሓዝ ዜና ብቋንቋታት ዓረብ፣ዳሪ፣ጀርመን ከምኡ`ውን እንግሊሽ ትዝግሕ። ሓበሬታን ንሕቶታት ብዛዕባ ምብራር/ምጥራዝ፣ ምክልኻል ስደተኛታት፣ ወዘተ ዝኣመሰሉ መልሲ ትህብ። (https://www.swr.de/international/refugees/-/id=16250052/pd8jk2/)።

WDR for you

WDR for you ናይ ዜና ዌብሳይት ኮይኑ ንስደተኛታት ሓበሬታን ስነዳን ይህብ፣ ከምኡውን ምዝንጋዕን ኣገልግሎትን ህጻናትን ሓበሬታ ይህብ። ብቋንቋታት ጀርመን፣ እንግሊሽ፣ዓረብን ፐርሽያን ድማ ትረኽቦ። ብተወሳኺ ሂወት ኣብ ጀርመን ዝሕብሩ ሓጸርቲ ቪድዮታት ኣለዉ (http://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou)።

ብተወሳኺ፣ መብዛሕትኦም እዞም ዌብሳይት ነቶም ናይ ጀርመን መዓልታዊ ጋዜጣታት ከም “Süddeutsche” (www.international.sueddeutsche.de) ወይ ድማ “Welt” (www.welt.de/international) ብቋንቋ እንግሊሽ እውን ዜና ይህቡ እዮም።

ዜና ብቪድዮ

Tagesschau

እዚ “Tagesschau” እቲ ዝተፈልጠ ናይ ዜና ማዕከን ኣብ ተለቨዥን እዩ። መዓልታዊ ሰዓት 20 ኣብ ማዕከን ተለቨዥን ARD ክትከታተልዎ ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት (https://www.tagesschau.de/) ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ውን ሓጸርቲ ናይ ቪድዮ Tagesschau ኣብ 100 ሰከንድ ብቋንቋ ዓረብ (www.tagesschau.de/100s/arabisch) ከምኡ እውን ብቋንቋ እንግሊዝኛ  (www.tagesschau.de/100s/englisch) ተዳልይልኩም ኣሎ።

ZDF ብዓረብን እንግሊዝኛን

እዚ ZDF ውን ዓቢ ናይ ተለቪዥን ማዕከን ኣብዚ ሃገር ኮይኑ ዜናን ካልእ መደባትን ክትዕዘቡሉ ትኽእሉ ፕሮግራም እዩ። ኣብ ኢንተርነት እውን ብእንግሊዝኛ (www.english.zdf.de/en) ወይ ድማ ብዓረብ (www.arabic.zdf.de/ar) ጽሑፍ ዘለዎ ዜና ኣለዎ።

ARD Guide for Refugees

ARD Guide for Refugees እዋናዊ ኣርእስታት ካብ ARD ብቋንቋ ዓረብን እንግሊሽን የቕርብ ( ኣብ ገለ እዋናት፣ ብዳሪ፣ ፓሽቶ ከምኡውን ኡርዱ )። ነዚ ዜና ብ PDF ፋይላት ትረኽቦ (http://www.ard.de/home/ard/guide-for-refugees-wegweiser-fuer-fluechtlinge/Guide_for_refugees/2214428/index.html)

ናይ ራድዮ ዜና

WDR Refugee Radio

WDR ናይ ስደተኛ ሬድዮ ንስደተኛ ብፍሉይ ዝተዳለወ መደብ እዩ። መደባት ኣብ መዓልቲ ክልተ ጊዜ ብቋንቋ ዓረብን ጀርመንን ይፍኖ (http://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/refugee-radio/)

Last Updated: 16.08.2018

Print Friendly, PDF & Email