ናይ ክዳውንቲ ማዕከን (Kleiderkammern)

ኣብ ዝተወሰኑ ዓይነታት መንበሪ ቦታ ናይ ክዳውንቲ ማዕከን (Kleiderkammern) ኣልዉ። ኣብኡ ብነበርቲ ሃምበርግ ዝተወፈዩ ብጽብቕ ዝተትሓዙ ክዳውንቲን ጫማታት ክትረክብ ትኽእል- ብናጻ። ኣብቲ መንበሪ ቦታኻ ናይ ክዳውንቲ ማእከን እንተ ዘየለ ወይ ድማ ተወሳኺ ክዳውንቲ ኣድሊዩካ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ክዳውንቲ ማዕከን ኣብ ካልእ ቦታታት ኣን ሃምበርግ ይርከቡ እዮም። ገሊኦም ናይ ክዳውንቲ ማዕከን ፍሉይ ናይመኽፈቲ ስዓት ንድቂ-ኣንስትዮን ቈልዑኣ ኣልዎም።

ብዙሓት ናይ ክዳውንቲ ማዕከናት (Kleiderkammern) ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተዓጺዮም እዮም።

 • Kleiderkammer Gemeinde Schiffbek
  ኣብዚ ብዝትሓተ ዋጋ ክዳውንቲ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። Billstedter Hauptstraße 86, ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ 10 ቅ.ቐ – 1 ድ.ቐ፣ https://www.doppelfisch.de/angebote/beratung-unterstützung/
  ኣብ ገለ እዋናት ናይ ወልቂ ቆጸራ ክግበር ይከኣል እዩ፦ ረይነር ፒከር፣ ቴሌl.: +49 40 71403200.
 • Umsonstladen ኣልቶና (ናይ ናጻ ድኳን)
  ኣብዚ ክዳውንቲ ጥራይ ዘይኮነ መጽሓፍቲን መጻወቲታትን ትረክብ። Bodenstedtstraße 16, ሰኑይ 4 ድ.ቐ – 6 ድ.ቐ፣ ሰሉስ 6:30 ድ.ቐ – 8:30 ድ.ቐ፣ ረቡዕ 4 ድ.ቐ – 7 ድ.ቐ፣ ዓርቢ 10:30 ቅ.ቐ – 4 ድ.ቐ፣ ቀዳም 10 ቅ.ቐ – 12:30 ድ.ቐ፣ ኩል ግዜ ኣብ 4ዓይ ሰኑይ ናይ ሓድሽ ወርሒ 10 ቅ.ቐ ክሳብ 12 ድ.ቐ ን ደቂ-ኣንስትዮ ጥራሕ፣ https://www.ak-loek.de/umsonstladen/
 • Kleiderkammer Don Alfonso (Alimaus)
  Nobistor 34, ረቡዕ 4 ድ.ቐ – 6 ድ.ቐ፣ ቀዳም 2 ድ.ቐ – 4 ድ.ቐ፣ https://www.alimaus.de/docs/148916/die-kleiderkammer.aspx
 • Umsonstladen Haakestraße, Haakestraße 22, ሰሉስን ረቡዕን 10 ቅ.ቐ – 12 ድ.ቐ (ፋዱስ)ን 4 ድ.ቐ – 6 ድ.ቐ፣ ሓሙስ 10 ቅ.ቐ – 12 ድ.ቐ (ፋዱስ)ን ዓርቢ 4 ድ.ቐ – 6 ድ.ቐ፣ https://www.umsonstladen-harburg.de/
ናይ ሕሳር ናይ ማሕበረሰብ ድዃናት (Sozialkaufhäuser)

ኣብ ናይ ሕሳር ናይ ማሕበረሰብ ድዃናት፣ ሰባት ዘገልገሉ ክዳውንቲ፣ መጻወቲታት፣ መጽሓፍቲን ናይ ገዛ ኣቕሑት ብዙሕ ከየውጽኡ ክገዝኡ ይኽእሉ። ዋጋታት ትሑት እዩ። ኣብዞም ድዃናት ክትእድግ ብዙሕ ገንዘብ ከምዘይትቕበል መረጋገጺ (ን ኣብነት ናይ ጥቕሚታት ከም ዝምልከተካ (Leistungsbescheid) ወይ ድማ መግለጺ ደሞዝካ ኣምጽእ)። በጃኻ ኣብ ኩለን ድዃን ብኸመይ ክትሽምት ከምትኽእል ብቐጥታ ሕተት። ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ዓሚል ካርድኻ ምምጻእ ኣድላዪ እዩ። ነዚ ኣብቲ ድዃን ክትቕበሎ ትኽእል።

ብዙሓት ድዃናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተዓጺዮም እዮም።

 • Spenda Bel Nord, Fuhlsbütteler Straße 416, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 10 ቅ.ቐ – 4:45 ድ.ቐ።
 • SpendaBel St. Pauli
  Detlev-Bremer-Str. 13, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 10 ቅ.ቐ – 3:45 ድ.ቐ
 • SpendaBel Billstedt
  Gundermannstraße 8, ሰኑይ ካብ ዓርቢ 10 ቅ.ቐ – 4:45 ድ.ቐ
 • SpendaBel Wilhelmsburg
  Am Veringhof 15, ሰኑይ ክሳን ዓርቢ 10 ቅ.ቐ – 3:45 ድ.ቐ
 • Sozialkaufhaus Bezahlbar Barmbek
  Habichtstraße 126, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 10 ቅ.ቐ – 6 ድ.ቐ
 • Sozialkaufhaus „KapHornKids”
  Horner Landstrasse 140, ሰኑይ ክሳብ 8 ቅ.ቐ – 12:30 ድ.ቐ, 1:30 ድ.ቐ – 5 ድ.ቐ
 • Hope’s House / Hope’s Boutique, Maimoorweg 62, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 8:30 ቅ.ቐ – 4:30 ድ.ቐ።
 • Sozialkaufhaus Warengut
  Altona Borselstraße 3, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 9:30 ቅ.ቐ – 5:30 ድ.ቐ; http://warengut-grone.de/3077,Home.html
 • MöbelBergedorf
  Brookkehre 32, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 8 ቅ.ቐ – 4 ድ.ቐ; https://sprungbrett-hh.de/03-mb/.
 • Petri und Pauli Laden
  Bergedorfer Schloßstraße 9, ሰኑይ 10 ቅ.ቐ – 12 ድ.ቐ፣ ሰሉስን ሓሙስን 1 ድ.ቐ – 5 ድ.ቐ፣ https://stpetriundpauli-bergedorf.de/joomla3/petri-und-pauli-laden.

ካልኦት ዘመሳሰሉ ድዃናት፦ https://www.hamburg.de/sozialkaufhaeuser/

ናይ IT ማሕበራዊ ድዃናት (IT-Sozialkaufhäuser) እውን ኣልዉ። ኣብኡ ሕሱራት ላፕቶፕን ኮምፒዩተራት ትረክብ፦

 • Nutzmüll, Am Stadtrand 56, +49 40 74335235, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 8 ቅቐ – 2:30 ድ.ቐ፣ https://www.nutzmuell.de/

ንስኻ ወይ ቤተሰብካ ክንደይ ላፕቶፕ ወይ ኮምፑተራት ከም ዘድልየኮም ነቲ ድዃን ንምሕባር ኢ-መይል ጽሓፍ ወይ ደውለሎም። እቲ ድዃን ሓደ ወይ ብዙሓት ኣቕረቦታት ንኽትቅበሎ ወይ ንኽትነጽጎ ክሰዱልካ’ዮም። ብድሕሪኡ ነቶም ላፕቶፓት ወይ ድማ ኮምፒዩተራት ከይድካ ካብቲ ድዃን ትወስዶም።

መረጋገጺ ክትህብ ኣለካ ብዙሕ ገንዘብ ከምዘይትቕበል (ን ኣብነት ጥቕሚታት ከም ዝምልከተካ (Leistungsbescheid) ወይ ድማ መግለጺ ደሞዝካ)። ምስ ኢ-መይልካ ክተትሓሕዞ ትኽእል ወይ ድማ ኣብቲ ድዃን ተርእዮም።

ናይ መግቢ መዋህለሊታት (Tafeln)

ናይ መግቢ መዋህለሊታት ብናጻ ወይ ድማ ብመጠነኛ ዝኾነ ዋጋ ንዘድልዮም ሰባት የቕርብ። ብዙሕ ናይ መዕደሊ ነቑጣታት ኣብ ሃምበርግ ኣለዉ። ብድሕሪ ብዙሕ ገንዘብ ከምዘይትቕበል መረጋገጺ (ን ኣብነት ናይ ጥቕሚታት ከም ዝምልከተካ (Leistungsbescheid) ወይ ድማ መግለጺ ደሞዝካ) ምስ ኣቕረብካን ተመዝገብካን ኣብ’ዞም ቦታታት መግቢ ትቕበል። እዞም ናይ መግቢ መዋህለሊታት ዋላ ለበዳ ኮሮና ይሃልው ክፉታት እዮም።

 • Herz AS
  Norderstraße 50, +49 40 232622, ምግቢ ዝቕረበሉ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 2:30 ድ.ቐ
 • ተልእኾ
  Neustädter Straße 31b, +49 40 280514662, ሰሉስ ክሳብ 3 ድ.ቐ – 10 ድ.ቐ
 • Borsteler Tisch
  Borsteler Chaussee 23, +49 40 51431420, ረቡዕ 1 ድቐ– 3 ድቐ በጃኻ ኣስተውዕል፦ € 1 ንሓደ ምግቢ! ኣብ Folgeunterkünften (ካልኣይ መንበሪ) ኣብ Groß Borstel እን ኣካባቢኡን ንዝነብሩ ሰባት ዝምልከት ጥራሕ
 • CaFée mit Herz
  Seewartenstraße 10, +49 40 31790260, ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 7 ቅ.ቐ – 10 ቅ.ቐ ን 2 ድ.ቐ – 5 ድቐ፣ ቀዳም 7 ቅ.ቐ – 10 ቅ.ቐ
 • Mobile Bullysuppenküche e.V.
  ሰሉስ ሰሉስ፦ Altonaer Theater, Museumsstraße 17, 6:30 ድ.ቐ – 8:30 ድ.ቐ. ሰንበት ሰንበት አኣብ 2 ሰሙን፦ ፊትንፊት ሳተርን ኣብ Mönckebergstraße 2 ድ.ቐ – 4 ድ.ቐ ን ኣብ Capello Trinitatishauptkirche Altona, Königsstraße 11, 5 ድ.ቐ – 7 ድ.ቐ.
  ሓበሬታ ብዛዕባ ዝቕረበሉ እዋናዊ ዕለታትን ሰዓታትን ኣብዚ ትረክብ፦ https://mobilebullysuppenkueche.de/verteilungen/
 • ASB Sattmacher-Mobil
  ሰኑይ፦ Holstenkamp 119, 2 ድ.ቐ ሓሙስ Friedenskirche Altona (Otzenstraße 19), 2 ድ.ቐ.

ዝርዝር ናይ ካልኦት መዐደሊ ነቑጣታት ኣብዚ ይርከብ፦ https://www.hamburg.de/beratung-hilfen/3120336/essensausgabestellen/ እን https://hamburger-tafel.de/was-wir-tun/hilfseinrichtungen/.

ሕሱር ምግቢ ኣብ ሱፐር ማርኬትን ናይ ጎደሎ ዋጋ ድዃናት

ኣብ ሱፐር ማርኬትታት፣ ብቐንዱ ትረኽቦ ምግቢ ክኸውን ከሎ ንመዓልታዊ ህይወትካ ዘድልዩ ውጽኢታት እውን ኣልዉ። ፍሉጣት ድዃናት ን ኣብነት፦ EdekaReweReal ወይ Kaufland.

ናይ ጐደሎ ዋጋ ድዃናት ምስ ሱፐርማርኬትታት ተመሳሰልቲ ኮይኖም መብዛሕትኡ እዋን ግን ሕስር ይብሉ። ተለመዱ ናይ ድዃን ሓለጋት ን ኣብነት Lidl, Aldi, Penny and Netto.

ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድሊዮም ፈውስታት፣ ናይ መጸባበቒ ውጽኢታትን ንገዛን ስፍራ ኣታኽልቲ ዝኾኑ ነገራት ካብ መሸጣ መድሃኒት፣ ከም dmRossmann und Budni.

ብርግጽ ካልኦት ሱፐርማርኬትታት፣ ናይ ጐደሎ ዋጋ ድዃናትን መሽጣ መድሃኒትን ኣብዚ ዘይጠቐስናዮም ኣልዉ። ብተወሳኺ ምግቢ ኣብ ዕዳጋን ናሽቱ ድዃናትን ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ እዋን ግን ቁሩብ ይኸብር እዩ።

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፦ 12.01.2022