اُتاق‌هایِ لِباس

در بَرخی از اِقامتگاه‌ها اُتاق‌هایِ لِباس وُجود دارد. در آنجا می‌توانید به صُورتِ رایگان لِباس‌ها و کَفش‌هایِ دَستِ دوّم که به خوبی از آن‌ها نِگَهداری شُده است و از طَرفِ شَهروندانِ هامبورگی اِهداء شُده‌اند را دَریافت کنید. چِنانچه در اِقامتگاهِ شُما اُتاقِ لِباس وُجود نَدارد و یا این که لِباس بیشتری نیاز دارید، اُتاق‌هایِ لِباس دیگری در نُقاطِ مُختلفِ هامبورگ وُجود دارد. بَرخی از اُتاق‌هایِ لِباس فَقط برای کودکان و زنان بوده و ساعت‌هایِ کاریِ خاصی دارند.

 • DRK-Kleiderkammer Wandsbek
  Gustav-Adolf-Straße 88 چهارشنبه از ساعت 8 الی 12
 • DRK-Kleiderkammer Osdorfer Born
  Bonheide 99 (Bunker) دوشنبه از ساعت 9 الی 12، چهارشنبه از ساعت 13 الی 16، پنج‌شنبه از ساعت 9 الی 12
 • DRK-Kleiderkammer Lokstedt
  Julius-Vosseler-Straße 2 دوشنبه (روز خانواده) از ساعت 09:30 الی 18، سه‌شنبه از ساعت 09:30 الی 14، چهارشنبه و پنج‌شنبه از ساعت 9.30 الی 15
 • DRK-Kleiderkammer Harburg
  Maretstraße 73 پنج‌شنبه از ساعت 8 الی 11
 • DRK-Kleiderkammer Billstedt
  Steilshooper Straße 2 سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 13 الی 15:30، پنج‌شنبه از ساعت 13 الی 16
 • Kleiderkammer Hanseatic Help
  Große Elbstraße 264 دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه، جمعه از ساعت 10 الی 18، شنبه 12 الی 18
 • Kleiderkiste Altona-Nord
  پَناهجویان مَدرکی هَمراه خود داشته باشند، به عُنوان مِثال مُجوزِ اِقامت (Aufenthaltsgestattung). Eppendorfer Weg 27 سه‌شنبه تا پنج‌شنبه از ساعت 10 الی 18، جمعه از ساعت 10 الی 13
 • Kleiderkammer Gemeinde Schiffbek
  پَناهجویان مَدرکی هَمراه خود داشته باشند به عُنوان مثال مُجوز اِقامت (Aufenthaltsgestattung). Billstedter Hauptstraße 86 دوشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 10 الی 13
 • Umsonstladen Altona
  در اینجا نَه تَنها لِباس رایگان بَلکه هَمچنین کِتاب و اَسباب‌بازی نیز وُجود دارد. Bodenstedtstraße 16 دوشنبه از ساعت 16 الی 18، سه‌شنبه از ساعت 18.30 الی 20:30، چهارشنبه از ساعت 16 الی 19، جمعه از ساعت 10:30 الی 16، شنبه از ساعت 10 الی 12:30.
مَرکَز خَرید اِجتماعی

در مَراکِز خَرید اِجتماعی اَفراد می‌توانند با پول کَم لِباس، اَسباب‌بازی، کِتاب و مُبلِ دَستِ دوّم بخرند. قیمت‌ها پایین هَستند. برای خَرید در چِنین مَراکِز خَریدی باید برای پناهجویان مَدرک اِرائه کَرد، به عُنوانِ مثال مُجوز اِقامت (Aufenthaltsgestattung). در مَحَل بِپرسید که در هر یک از فُروشگاه‌ها چِگونه می‌توان خَرید کرد. گاهی اوقات به عُنوانِ مِثال نیاز دارید تا کارتِ مُشتریان (Kundenkarte) به همراه داشته باشید. این کارت را می‌توانید در مَحل دَریافت کُنید.

 • SpendaBel Schanzenviertel
  Weidenallee 38 دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18, شنبه از ساعت 10 الی 16.
 • Sozialkaufhaus „KapHornKids”
  Horner Landstrasse 140 دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 الی 12:30 و از ساعت 13:30 الی 17
 • SpendaBel St. Pauli
  Feldstraße 37 دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 17:45
 • SpendaBel Billstedt
  Gundermannstraße 8 دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 15:45
 • SpendaBel Wilhelmsburg
  Am Veringhof 15 دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 الی 16
 • Sozialkaufhaus Bezahlbar Barmbek
  Habichtstraße 126 دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18
 • Kindersozialkaufhaus Dschungelkiste
  Gründgensstraße 16 دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 الی 17
 • Sozialkaufhaus Warengut
  Altona Borselstraße 3 دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 18
 • Möbelbergedorf
  Brookkehre 32 دوشنبه تا جمعه از ساعت 9.30 الی 17.30
 • Petri und Pauli Laden
  Bergedorfer Schloßstraße 9 دوشنبه از ساعت 10 الی 12، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 13 الی 17

سایر مَراکِزِ خَرید: www.einfal.de/projekte/spenda-bel

مَراکِزِ توزیع مایَحتاجِ غَذایی (Tafeln)

مَراکِز توزیع مایحتاج غَذایی، به اَشخاصِ نیازمند موادِ غَذایی رایگان و یا اَرزان می‌دهند. در هامبورگ چَندین مَرکَز توزیع وُجود دارد. در آنجا می‌توانید با اِرائه مَدرک نِشان دَهنده‌یِ نیاز، به عنُوان مِثال مَدرک پناهجو بودن (Bescheid für Asylsuchende) و پس از ثبتِ‌نام مواد غذایی دَریافت کنُید.

 • Herz AS
  Norderstraße 50، 232622 40 49+ توزیع غذا از دوشنبه تا جمعه ساعت 14:30
 • Mission
  Neustädter Straße 31b، 280514662 40 49+، سه‌شنبه تا یکشنبه از ساعت 15 الی 22

Last Updated: 20/11/2020

Print Friendly, PDF & Email