در طی پروسه پناهندگی

درخواست حمایت مالی در طول اقامت خود در Ankunftszentrum (مرکز پذیرش) را به Rahlstedt، Bargkoppelstieg 10-14 ارسال نمایید. عمدتاً بعد از ورود به  Ankunftszentrum، از این حق برخوردارید که درخواست حمایت مالی کنید.

با ثبت‌نام در اینجا، یک گواهی پذیرش (Ankunftsnachweis) دریافت می‌کنید. از این تاریخ در هر حال (حتی به صورت عطف به ماسبق!) کمک‌هزینه معیشتی دریافت می‌کنید.

مهم
مادام که از طرف دولت کمک‌هزینه دریافت می‌کنید، باید همواره در دسترس باشید و هنگام مراجعه به ادارات مدارک اقامتی خود را به همراه داشته باشید. در صورت مفقود شدن گواهی پذیرش (Ankunftsnachweis)، اجازه اقامت (Aufenthaltsgestattung)  و یا تعلیق اخراج (Duldung)،  به Ausländerbehörde (دفتر اداره اتباع خارجی) در Ausländerbehörde و یا دفتر این اداره واقع در Hammer Straße 30-34 مراجعه نمایید. به اطلاعات مربوط به مفقود شدن یا پایان اعتبار مدارک اقامت خود توجه کنید: https://we-inform.de/portal/fa/asyl-fa/

مسکن و خوراک

اقامتگاه شما (که ابتدا همان Ankunftszentrum، و سپس سایر مراکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung)) است)، بسته‌ای حاوی ملافه، مواد بهداشتی و لباس، هم‌چنین صبحانه، ناهار و شام در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر در محل سکونت‌تان با مشکلی روبرو شدید، به Sozialmanagement (مددکاری اجتماعی) مراجعه کنید. به علاوه، به عنوان ساکن مرکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung)، یک کارت سازمان حمل و نقل هامبورگ (HVV-Fahrkarte) (Mobilitätskarte) جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی نیز دریافت می‌کنید. این کارت ابتدا پس از ورود به Ankunftszentrum، و بعدها از طریق اداره Ausländerbehördeبه آدرسِ Hammer Straße 30-34، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

کمک‌هزینه معیشتی (Grundleistungen) im Ankunftszentrum و مرکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung)

کمک‌هزینه معیشتی پایه را (Grundleistungen) یکبار در ماه دریافت می‌کنید. در پی اقامت در Ankunftszentrum یا در یکی از مراکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung)، بخشی از کمک‌هزینه معیشتی پایه   (Grundleistungen) خود (از جمله خوراک و پوشاک) را به عنوان کمک‌هزینه غیرنقدی، و مابقی آن را به صورت نقدی دریافت می‌کنید. نخستین مرجع پاسخگویی به سؤالات شما، Sozialmanagement است.

تا زمانی که در Ankunftszentrum اقامت دارید، Ausländerbehörde در منطقه شما، مسئول صدور گواهی جهت دریافت کمک‌هزینه (Leistungsbescheid) می‌باشد. به محض آن که در مرکز پذیرش اولیه‌ای دیگری اقامت کنید، دفترِ Ausländerbehörde واقع در Hammer Straße 30-34 مسئول صدور گواهی دریافت کمک‌هزینه (Leistungsbescheid) برای شما خواهد بود.

در صورت تمدید اعتبار مدرک اقامت، باید جهت دریافت  گواهی کمک‌هزینه جدید (Leistungsbescheid) و کمک‌هزینه‌های بعدی، به ادارهٔ Ausländerbehörde ذیربط مراجعه نمایید. جهت تعیین وقت قبلی بهSozialmanagement مراجعه کنید.

وجه نقدی

نشانی «دفتر پرداخت» یا «صندوق» را از مددکاری اجتماعی بگیرید. همواره باید گواهی پذیرش (Ankunftsnachweis)، مجوز اقامت (Aufenthaltsgestattung) یا تعلیق اخراج (Duldung) معتبر ی جهت دریافت وجوه نقدی از صندوق ارائه کنید.

حساب بانکی

در صورت داشتن حساب بانکی، کمک‌هزینه معیشتی هر ماه به حساب شما واریز می‌شود. در این صورت لازم است تأییدیه افتتاح حساب بانکی خود را به  Sozialmanagementارائه کنید. کسب اطلاعات در خصوص افتتاح حساب بانکی: https://we-inform.de/portal/fa/banken-fa مراجعه نمایید.

انتقال به مراکز اقامت اصلی (Folgeunterkunft) در طی پروسه پناهندگی

به محض انتقال از یک مرکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung) به یک مرکز اقامت اصلی (Folgeunterkunft)، یا نقل مکان به محل مسکونی شخصی در طی پروسه پناهندگی غالباً کمک‌‌هزینه معیشتی دریافت خواهید کرد. در این صورت میزان کمک‌هزینه کمی افزایش می‌یابد ولی در حین حال باید هزینه‌های بیشتری را شخصاً تقبل کنید. در این حالت، کمک‌هزینه خود را از مرکز دیگری دریافت خواهید کرد.

آدرس اداره مربوطه را در اینجا می‌یابید: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11253346 (واژه مورد جستجو: «Sozialhilfe, Leistungen für Asylbewerber»)، و سپس نشانی و نام خانوادگی خود را وارد کنید. پس از نقل مکان، به این اداره مراجعه کنید.

نیازهای مازاد به دلایل اضطراری

اگر به دلایل اضطراری، مثلاً بیماری، به کمک‌هزینه بیشتری نیاز دارید می‌توانید به اداره ذیربط نیز مراجعه نمایید. درباره این اداره، می‌توانید از Sozialmanagement کسب اطلاع کنید. در صورت لزوم به یکی از مراکز مشاوره حقوقی (تحت عنوان «مشاوره حقوقی» در زیل) مراجعه کنید.

کاهش کمک‌هزینه

در موارد خاص، برای مثال اگر اداره مهاجرت و اتباع خارجی شما را به نقض وظیفه جهت همکاری متهم کند، می‌تواند کمک‌هزینه معیشتی شما را کاهش دهد. در چنین مواردی نیز می‌توانید به مراکز مشاوره حقوقی مراجعه کنید.

پس از پایان پروسه پناهدگی

پاسخ مثبت به درخواست پناهندگی

حکم تأیید درخواست پناهندگی(Bescheid zum Asylverfahren) خود را هر چه سریع‌تر به  Ausländerbehörde واقع در Hammer Straße 30-34 تحویل دهید و تقاضا کنید که کمک‌هزینه پناهجویی شما را به حالت تعلیق درآورند. به دلیل شرایط کرونا، در حال حاضر می‌توانید جهت تعیین وقت قبلی به Sozialmanagement در محل اقامت خود مراجعه نمایید. کارت بیمه درمانی و کارت سازمان حمل و نقل هامبورگ (HVV-Fahrkarte) (Mobilitätskarte) خود را نیز به  Ausländerbehörde تحویل دهید. با آغاز ماه بعدی، مسئولیت حمایت مالی از شما بر عهده  Jobcenter (Jobcenter team.arbeit.hamburg، Jobcenter) خواهد بود.

جستجوی آدرس Jobcenter ادراه کار ذیربط: www.hamburg.de/behoerdenfinder/ Suchbegriff: »Arbeitslosengeld II, für Personen über 25 Jahre« (اگر بالای ۲۵ سال دارید) و یا «Arbeitslosengeld II, für Personen unter 25 Jahre» (اگر کمتر از ۲۵ سال دارید)، آدرس خودتان را قید کنید. نگاهی به شعبات مرکز کاریابی: https://team-arbeit-hamburg.de/standorte/. با کلیک بر روی هر شعبه، شماره تلفن مرکز را نیز مشاهده می‌کنید، هم‌چنین می‌توانید وقت ملاقات بگیرید.

جهت ثبت‌نام به مدارک زیر نیاز است:

  • «Einstellungsbescheid» (گواهی تأیید دریافت کمک‌هزینه)
  • حکم به رسمیت شناخته شدن شما به عنوان پناهجو  (Bescheid zum Asylverfahren)، صادره از BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge،اداره مهاجرت و پناهندگی)
  • اجازه اقامت (Aufenthaltsgestattung) و یا اجازه اقامت الکترونیکی (elektronischer Aufenthaltstitel، eAT)

برای تکمیل فرم درخواست کمک‌هزینه بیکاری (Arbeitslosengeld II) می‌توانید کمک دریافت کنید. در این رابطه باید شرکت بیمه درمانی جدیدی نیز برای خود انتخاب کنید. برای دریافت کمک‌هزینه والدین (Elterngeld) و کمک‌هزینه کودک (Kindergeld) باید به طور جداگانه درخواست دهید. کسب اطلاعات بیشتر: https://we-inform.de/portal/fa/familie-fa/

در صورت تمایل می‌توانید هنگام مراجعه به Jobcenter، یک مترجم همزمان نیز به همراه ببرید. کارکنان Jobcenter، در صورت نیاز، می‌توانند از طریق تماس تلفنی برای شما درخواست مترجم همزمان کنند.

رد درخواست پناهندگی

تا ترک داوطلبانه آلمان یا اخراج از این کشور، کمک‌هزینه معیشتی پایهٔ (Grundleistungen) شما بدون تغییر برایتان واریز می‌شود. با این وجود، میزان کمک‌هزینه ممکن است از تاریخ مشخصی کاهش یابد. در این رابطه به یک مرکز مشاوره مراجعه نمایید.

برای ترک داوطلبانه آلمان و بازگشت به کشور زادگاه، در برخی موارد می‌توان از کمک‌های مالی ورود به آن کشور برخوردار شد. جهت مشاوره می‌توانید به Flüchtlingszentrum (با تعیین وقت قبلی، به آدرسِ Adenauerallee 10 مراجعه نمایید): info@fz-hh.de, +49 40 2840790، دوشنبه و جمعه: ساعت ۹ الی ۱۳،  ۱۴الی ۱۶، سه‌شنبه و پنج‌شنبه ساعت ۹ الی ۱۳، ۱۴ الی ۱۷، چهار‌شنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۷، www.fz-hh.de).

سایر کمک‌هزینه‌های کودک

بارداری

با شروع بارداری و حتی پس از تولد کودک، از حق دریافت کمک‌هزینه برخوردار می‌شوید. بخشی از کمک‌هزینه غیرنقدی (مثلاً به صورت کارت هدیه پوشاک) و بخش دیگر را به صورت نقدی دریافت خواهید کرد. برای این منظور به مسئول مربوطه در Ausländerbehörde  یا Grundsicherungsamt (Fachamt für Grundsicherung und Soziales، دفتر تخصصی تأمین اجتماعی) مراجعه نمایید. درباره این دفتر، می‌توانید از  Sozialmanagement کسب اطلاع کنید. قبل از تولد کودک لازم است گواهی مادر (Mutterpass) را که از پزشک خود دریافت کرده‌اید جهت دادن درخواست به همراه داشته باشید. هم‌چنین جهت دریافت مشاوره می‌توانید زیر عنوان «بارداری و مادران (Schwangerschaft und Mütter)» به جستجوی مراکز مشاوره اقدام نمایید: https://we-inform.de/portal/fa/familie-fa

رایانه/ لپ‌تاپ برایدانش‌آموزان

محصلین زیر ۲۵ سال می‌توانند برای خرید دستگاه رایانه یا لپ‌تاپ و لوازم جانبی آن از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۱ کمک‌هزینه ویژه دریافت کنند.

برای این منظور دانش‌آموزان باید ابتدا از مدرسه خود یک دستگاه دیجیتال درخواست کنند. چنانچه از سوی مدرسه دستگاهی در اختیارتان قرار نگیرد، نیاز مازاد («Mehrbedarf») دارید و بنابراین از شما حمایت مالی خواهد شد. میزان کمک‌هزینه برای تهیه رایانه، لپ‌تاپ، لوازم جانبی یا چاپگر مجموعاً تا سقف۳۵۰ یورو است. جهت ثبت‌نام به Jobcenter یا  Grundsicherungsamt مراجعه نمایید.

برای تهیه رایانه با قیمت مناسب برای مثال می‌توان به فروشگاه‌های اجتماعی فناوری اطلاعات (IT-Sozialkaufhäuser) مراجعه کنید:  https://we-inform.de/portal/fa/einkaufen-fa

مشاوره حقوقی

جهت طرح سؤالات خود در زمینه حقوق خود، جهت اعتراض به حکمی و یا در صورتی که در پرداخت وجوه اشتباهی رخ داده و اداره ذیربط در این زمینه کمکی به شما نمی‌کند، به مرکز زیر مراجعه نمایید:

Öffentliche Rechtsauskunft (ÖRA)
لطفاً قبل از مراجعه وقت قبلی بگیرید:

4284330724 40 49+(دوشنبه تا جمعه ساعت ۸ الی ۱۴) ,www.hamburg.de/oera/

در صورت لزوم، جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاوره حقوقی به شما توصیه خواهد شد. هم‌چنین می‌توانید مستقیماً به یک وکیل حقوقی مراجعه کنید. اما تقبل هزینه‌های مربوطه در بیشتر موارد بر عهده خودتان خواهند بود.

آخرین بروزرسانی: 12.01.2022