ፓርክታት

ኣብ ሃምበርግ ሓያለይ ውቁባት ፓርክታት ኣለዉ።

 • Stadtpark (ኣብ ነቝጣ U3 Saarlandstraße ወይ ፌርማታBorgweg)፦ ምሉእ ዓመት ክፉት ኰይኑ፡ ንዕኡ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓዝአ ፍሉይ ቦታ ሸያ ምጥባስ ፍቑድ እዩ። ኣብ ቀላይ Stadtpark ክትሕጸቡ’ውን ትኽእሉ ኢኹም።
 • Planten un Blomen (U1 Stephansplatz, S Dammtor)፦ ዝኽፈተሉ ካብ ሰዓት 7 ቅ.ቀ. – 8 ድ.ቀ.፡ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ መጋቢት። ኣብ ክረምቲ ንንውሕ ዝበለ እዋን ተኸፊቱ ይጸንሕ። ናይ ስነ-ኣትክልቲ ጀራዲን፡ ትሮፒካዊ ሓምላይ ገዛ፡ ህጻናት ዝጻወቱሉ ፍሉይ ቦታ፡ ንጥፈታት ኵችነተ እግሪ ዝካየደሉ ፓርክ – ኩሎም ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት። ካብ ግንቦት ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ እዋን ብማያዊ ምንቅስቓስን ሉቺታትን ዝተሰነዩ ሙዚቃዊ ምርኢታት ኣብ ምሸት ይቐርቡ። ተጠቀምቲ ናይ’ቲ ኣብ ክረምቲ ዝወሃብ ሓጺር ናይ ጎልፍ ስልጠና ንኽትኰኑ ወይ ኣብ እዋን ሓጋይ ነቲ ናይ ምንሽርታት ሜዳ በረድ ንኽትጥቀሙሉ ገንዘብ ክትከፍሉ ኣለኩም።
 • Alsterwiesen (ናይ ኣውቶቡስ ቍጽሪ M15 ወይ 109Alsterchaussee ፌርማታ)፦ ሸያ ምጥባስ ይፍቀድ። ኣብ እዋን ክረምቲ ብመቕዘፍ ዝጓዓዛ ወይ ብፔዳለ ዝዝወራ ጃላቡ ክትካረዩ ትኽእሉ።
 • Elbstrand (ኣውቶቡስ ቍጽሪ 112 ወይ ናይ መጓዓዝያ ጃልባ ቍ. 62 ናብ ነቝጣ Övelgönne እትበጽሕ)፦ ኣብ ጐድኒ ወደብ ዝርከብ ንእሽተይ መሐንበሲ ቦታ ምሉእ ዓመት ክፉት እዩ።
 • Wilhelmsburger Inselpark (S Bahn station Wilhelmsburg)፦ ምሉእ ዓመት ክፉት እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ሜዳታት፡ ሓጽብታት፡ ንጥፈታት ኵችነተ እግሪ ወይ ምንሽርታት በረድ ዝካየዱሉ ናጻ ፓርክ፡ ናይ ልዑል ዝላ ስልጠና (ክፍሊት ዘለዎ)።
 • Altonaer Volkspark (ኣውቶቡስ M3 ናብ Trabrennbahn Bahrenfeld ወይ M2 bus to Rugenbarg Nord እትኸደሉ)፦ ናይ ሃምበርግ ዝዓበየ ፓርክ ኰይኑ ኣብ ጐድኒ VolksparkstadiumSchnackenburgalleeን ይርከብ።
ኣብያተ-መዘክር
 • Archäologisches Museum Hamburg (Museumsplatz 2, S ፊርማታ Bahn Harburg Rathaus)፦ ናይ ሃምበርግ ቤተመዘክር ስነጥንቲ። ዝኽፈተሉ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሰንበት፡ ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቀ. – 5 ድ.ቀ.። ንስደተኛታት ብናጻ።
 • Hamburger Kunsthalle (Glockengießerwall, U/S ነቝጣ Bahn Hauptbahnhof)፦ Hamburger Kunsthalle (ኣዳራሽ ቅብኣታት ሃምበርግ) ንነበርቲ ማእከላይ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ማእከል (ZEA)፡ ኣብ ዝተሰርዑ ምርኢታት ቅብኣ ናጻ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መግለጺ ይህብ። እዞም እናዞርካ ዝወሃቡ መግለጺታት ናይ ዝቐረቡ ቅብኣታት ዝወሃቡሉ፦ ስሉስ ሰዓት 11 ቅ.ቀ.፣ ሓሙስ ሰዓት 4 ድ.ቀ.፣ ከምኡ’ውን ሰንበት ሰዓት 4 ድ.ቀ.።
  ብተሓጋጋዚ (ንኣብነት ሓደ ወለንተኛ) ዝካየድ ምዝገባ ናብ’ዚ ዝስዕብ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ ክስደድ ይግባእ፦ besucherbuero@hamburger-kunsthalle.de.
 • Museum für Kunst und Gewerbe (Haltestelle U/S Hauptbahnhof),
 • Miniaturwunderland Speicherstadt (Haltestelle U3 Baumwall), Museum für Arbeit (Haltestelle U/S Barmbek),
 • Museum für Hamburgische Geschichte (Bus 112 Museum für Hamburgische Geschichte),
 • Bucerius Kunst Forum (Haltestelle U3 Rathaus),
 • Deichtorhallen (Haltestelle U Steinstraße).
ምዝንጋዕ

ኣብ Sternschanze (ነቝጣ U/S Sternschanze) ብዙሓት ባራት ይርከቡ። ኣብ ሞንጎ ነቝጣታት Reeperbahn S Bahn ከምኡ’ውን St. Pauli U Bahn፡ እቲ ከም ልምዲ

ብቐያሕቲ መብራህትታት ዘጌጸ፡ ብዙሓት ምትእኽኻባትን ለይታዊ ክለባት(መእተዊ ክፍሊት የድሊ)ን ዘአንግድ Kiez ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፋል ከተማ ኣለኩም።

መሐንበሲ ማእከላት

ኣብ ሃምበርግ ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ኣዳራሽና ናይ ደገን መሐንበሲ ማእከላት ከምኡ’ውን ንጥዕና ዝጠቕሙ ገማግም ማያት ይርከቡ። እዞም ቦታታት እዚኣቶም ደቀአንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮ ኣብ ሓደ እዋን ዝጥቀሙሎም እዮም። ይኹን እምበር፡ ንዝሕንብሳ ደቀአንስትዮ ወይ ንናይ ሳውና ግዜ ጥራይ ዝተሓዝአ ግዜ ዝፈልያ ገለ ቦታታት ኣለዋ።

 • Bäderland Inselpark (Kurt-Emmerich-Platz 12, Wilhelmsburg S Bahn station)፦ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ፡ ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቀ. – 8 ድ.ቀ.፣ ዓርቢ ሰዓት 8:30 ቅ.ቀ. – 8 ድ.ቀ.፣ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ካብ ሰዓት 10 ቅ.ቀ. – 6 ድ.ቀ.
 • Bäderland St. Pauli (Budapester Straße 29, Pauli U Bahn station)፦ ሰሉስ ክሳብ ሓሙስ፡ ካብ ሰዓት 2 ድ.ቀ. – 6 ድ.ቀ.፣ ዓርቢ ሰዓት 8:30 ቅ.ቀ. – 6 ድ.ቀ.፣ ቀዳም ካብ ሰዓት 2 ድ.ቀ. – 6 ድ.ቀ.
 • Holthusenbad (Goernestraße 21, Kellinghusenstraße U Bahn station)፦ ሰኑይ ክሳብ ሰንበት፡ ካብ ሰዓት 9 ቅ.ቀ. – 11 ድ.ቀ.
 • Alster-Schwimmhalle (Ifflandstraße 21, U3 Lübecker Straße)፦ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 6:30 ቅ.ቀ. – 11 ድ.ቀ.፣ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ካብ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. – 10 ድ.ቀ.

ዋጋታት፦
ናይ ሰዓትን ፈረቓን መሐንበሲ ዋጋ፡ ኣስታት 6€ ንዓበይቲ / ንህጻናት ድማ 3€ ይበጽሕ።   
ዋጋ ትኬታት ሳውና ኣስታት 16€ ይበጽሕ።

ስፖርት

ኣብ ሃምቦርግ ልዕል 800 ናይ ስፖርት ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት ብጋንታታት ኮነ ብውልቂ ዝዝውተሩ ስፖርት የእንግዳ። ኣብ ኢንተርነት ገጽ፡ www.willkommen-im-sport.de ንስደተኛታት ዝተዳለወ ናይ ስፖርት ኣንፈታት ተዳልዩ ኣሎ። ፍሉይ መደባት ን ስደተኛታት ከም፡

 • VolleyWelcome: ኣብ Hamburg@VolleyWelcome.de ተመዝጊብኩም ኣብ ጥቓኹም ትርከብ ናይ ቮሊ ቦል ጋንታ ክትረኽቡ እኽእሉ ኢኹም።
 • Fußball: እዚ ፕሮጀክት „1:0 für ein Willkommen“ ብ 23 ናይ ሃምቦርግ ጋንታታት ዝተዳልወ እዩ። ንሳቶም ከኣ ብነጻ ልምምድ ክትገብሩ ይዕድሙ: Hamburger Turnerschaft, SSV Rantzau, SC Condor, SC Urania, SV Nettelnburg/ Allermöhe, TSV Wandsetal, Cosmos Wedel, SV Rugenbergen, Grün-Weiss Eimsbüttel, FC Hamburg Berg, TSG Bergedorf, Borstel-Hohenraden, KS Polonia, Meiendorfer SV, SV Börnsen, Kurdistan Welat, FSV Harburg-Rönneburg, FC Türkiye, FC Bergedorf 85, SC Hamm 02, SV Blankenese, Hamburger Türk-Sport und SV Eidelstedt። ተወሳኺ ሓገዛት ኣብ: www.kick-in.org ረእ።
 • Refugees@ETV Projekt: እዚ ETV ዝበሃል ንነፍስወከፍ ስደተኛ ብነጻ ኣብ ስፖርት ክነጥፍ ዕድላት ይህብ። ንዓበይቲ ዘለዎም ዓይነት ስፖርት፡ ካራተ፡ ናይ ሴፍ ባእሲ (Fechten)፡ ፒን ፖንግ፡ ምሕንባስ፡ ኩዑሶ እግሪ፡ ሃንድ ቦል፡ ቮሊቦል፡ Floorball፡ Faustball, ጂምናስቲክ፡ ዮጋ፡ Zumba ሳዕሲዒት የእንግዱ። ናይ ህጻናት ስፖርት: ጅምናስቲክ፡ ናይ ኩዑሶ ጸወታ፡ Fechten፡ ፒንግ ፖንግ፡ ባለት ሳዕስዒት፡ ጁዶ ኣሎ። ንተወሰኽቲ ሓበሬታታት: www.web.etv.hamburg/uploads/media/ETV_Fluechtlingsprogramm_2016.pdf
 • Kids in die Clubs: እዚ ናይ ሃምቦርግ ናይ መናእሰያት ስፖርት ማሕበር በዚ ፕሮጀክት ኣቢሉ ንካብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤት ዝመጹ ህጻናትን መናእሰያትን ይከባኸብ። ኣብዚ ፕሮጀክት ልዕሊ 170 ናይ ስፖርት ማሕበራት ይሳተፋሉ። ኩሉ እቲ ክማላእ ዘለዎ ኣባል ማሕበር ንሙኻን ብቐጥታ በተን ጋንታት ይሰላሰል። ሊስታ ናይ ኣድራሻታት ኣብዚ ትረኽቡ:
  www.hamburger-sportjugend.de/sonstiges/downloads/category/4-foerderungen?download=164:vereinsliste
  ተወስኸቲ ሓበሬታታት ነዚ ፕሮጀክት ዝምልከት ኣብዚ ኣለኩም:
  www.hamburger-sportjugend.de/foerderungen/foerdermoeglichkeiten/kids-in-die-clubs-mitgliedschaften
ኣብያተ-ንባብ

ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ኬድኩም መጻሕፍቲ፡ ሲዲታት፡ ዲቪዲታት ከምኡ ‘ውን ኢቡክ ብነጻ ከተንብቡን ክትሰምዑን ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ድማ ክሳብ ሰለስተ መጻእሕፍቲ ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም። ክትልቅሑ ምስ ትደልዩ በቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት መጻሕፍቲ ናይ ዓሚል ካርድ ከተውጽኡ ኣለኩም። ንሱ ምስ ኣውጻእኩም ድማ ኣብ ኩሉ ናይ ሃምቦርግ ቤተ መጻሕፍቲ ዋይ ፋይ ናይ ኢንተርነት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ብናይ ሓደ ማዓልቲ ካርድ ክሳብ 5 ንብረት ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ካርድ 5 € እዩ ዋግኡ። ናይ ዓመት ካርድ ንዓበይቲ ድማ ካብ 15 – 45 € እዩ ዋግኡ። ናይ ህጻናት ድማ ካብ 3 – 8 €.

ነቲ ናባኹም ዝቐረበ Bücherhalle ኣብ’ዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፦ www.buecherhallen.de/standorte

Last Updated: 27.07.2017

Print Friendly, PDF & Email