پرتال اطلاع رسانی پناهجویان هامبورگ

در اینجا اطلاعات مهمی درباره زندگی در هامبورگ به دست می آورید.

You can find current information on the coronavirus here
Please check for online options if you want to make use of the support services listed on this website

Print Friendly, PDF & Email