پرتال اطلاع رسانی پناهجویان هامبورگ

در اینجا اطلاعات مهمی درباره زندگی در هامبورگ به دست می آورید.

آخرین اخبار مربوط به کرونا را در اینجا بخوانید.
لطفاً بررسی کنید در مورد کلیه خدمات حمایتی مذکور در این وبسایت، خدمات دیجیتال به چه صورت ارائه می‌شوند.