< August 2020 >
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ኣየኖት ንስደተኛታት ዝምልከቱ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ወይ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት – ኣበየናይ መዓልቲ ይርከቡ? ኣብ ዝቕጽል ሰሙን እንታይ ክገብር እኽእል? ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ዘተኰረ ካርታና ኣብ’ዚ ይህነጽ ኣሎ።

ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ብዛዕባ እተሰላስልዎም ንጥፈታት ርግጸኛታት ኣይኰንኩምን? እዚ ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ዘተኰረ ካርታ እዚ መዓስን ኣበይን ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ክትረኽቡ ከምእትኽእሉ ከርእየኩም ይኽእል። ኣብ ሃምበርግ ንዝርከቡ ኩሎም ስደተኛታት ዘገድሱ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ዘጣመረ እዩ!

Print Friendly, PDF & Email